Institutt for mentalisering

Om oss

Om oss (mal)

Institutt for mentalisering er en ideell stiftelse med formål å fremme utvikling av og forståelse for mentaliseringsteori og mentaliseringsbasert terapi (MBT). Mentalisering er den evnen som kjennetegner oss mennesker, som gir oss selvbevissthet, mulighet til å forstå adferden til andre mennesker og danne siviliserte samfunn. Mentalisering er et hovedkomponent i vår personlighet. Midlertidig eller lengrevarig svekket mentaliseringsevne vil gi seg utslag i lettere til alvorlige personlighetsproblemer. MBT var i utgangspunktet en evidensbasert behandlingsform for borderline (emosjonelt ustabil) personlighetsforstyrrelse. I dag anvendes MBT for et bredt spekter av personlighetsproblemer, inkludert spesielle modifikasjoner for spiseforstyrrelser, rusavhengighet, angst, depresjon og traumebehandling.

Instituttet tilbyr utdanning i MBT i forskjellige formater: Individualterapi, kort og langtids gruppeterapi, miljøterapi, familieterapi og med modifikasjoner for forelderrolle, barn og ungdom. Instituttet mottar økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.

Insituttet har knyttet til seg en lærerstab som dekker et bredt felt innenfor behandling, og har særlige kompetanser i forhold til personlighetsforstyrrelser, rus, spiseforstyrrelser og foreldres omsorgskompetanser. Det er mulighet for skreddersydde forelesninger, kurs og seminarer. Lærere godkjennes av styret. Lærermøter arrangeres for å dele erfaringer fra opplæringsvirksomhet, kvalitetssikre tjenestene og diskutere fremtidige utfordringer.

Instiuttet sertifiserer MBT terapeuter og veiledere. Dette er en kvalitetssikring av de terapeuter og veiledere, hvor de skal ha gjennomført en kombinasjon av teori, praksis og veiledning for å bli godkjente.

Hva er mentalisering?

Mentalisering er et nytt ord for kjente fenomener, og er et samlebegrep om implisitt og eksplisitt å fortolke egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv.

Les mer ...

Hva er mentaliseringsbasert terapi?

MBT er opprinnelig en evidensbasert behandling for borderline personlighetsforstyrrelse, utviklet av Anthony Bateman og Peter Fonagy. Formålet er å fremme mentaliseringsevnen og dermed følelsesregulering, identitet og mellommenneskelig fungering.

Les mer ...

Terapeutiske verktøy

Her kan du finne diverse skjemaer, arbeidsark,  intervjuer, presentasjoner og skalaer for bruk til opplæring, veiledningsformål eller forskning.

Les mer ...

Sertifisering som MBT-terapeut

Utdannelse og godkjenning skjer i regi av Institutt for Mentalisering. Sertifisering sikrer at den som godkjennes har deltatt og gjennomført i teoretisk-praktiske utdannelser som kreves, at de har utøvet MBT i praksis og mottatt godkjent veiledning på terapien. Som godkjent MBT-terapeut kan man bli medlem av instituttets fagråd.

Les mer ...

Godkjente terapeuter og veiledere

Les mer ...

Om kursene

Instituttet tilbyr dagsseminarer, utdannelsesprogrammer og kurs for klinisk helsepersonell samt utdannelses og veiledningsprogrammer for avdelinger og institusjoner. Utdanningen ved Institutt for Mentalisering består av et tredagers introduksjonskurs og ettårige videregående kurs i individualterapi, gruppeterapi og miljøterapi. 

Introduksjonskurs

Dette er et tre dagers kurs som dekker historikk, teori om mentalisering, personlighetsutvikling og psykopatologi, forholdet til andre terapiretninger, evidensgrunnlaget for MBT, grunnleggende teknikk for MBT individual- og gruppeterapi, basert på forelesninger, rollespill og video-demontrasjoner. Kurset er en forutsetning for å kunne delta på videregående kurs ved Instituttet.

Videregående kurs

Videregående kurs tilbys de som har fullført introduksjonskurset, det tilbys kurs i  forskjellige formater: Individualterapi, kort og langtids gruppeterapi, miljøterapi, familieterapi og med modifikasjoner for forelderrolle, barn og ungdom.

Les mer ...

Dagskonferanser og seminarer

Instituttet holder ofte dagskonferanser og seminarer. 

Disse annonseres løpende her på vår hjemmeside, samt vår facebook side.

Aktuelle kurstilbud

Påmelding: for påmelding sendes en e-post til post@mail.1.mentalisering.no.co med fakturaopplysninger (navn, adresse, evt. organisasjonsnummer). Kursavgiften faktureres ved påmelding. 

Mentaliseringsbasert gruppeterapi 2022

Tid: datoer annonseres høsten 2021.

Sted: Felix Konferansesenter, Aker brygge

Underviser: Sigmund Karterud

Pris NOK: 20400,-

Les mer ...

Introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Tid: 30 september – 2 oktober 2021

Sted: Felix Konferansesenter, Aker brygge

Underviser: Finn Skårderud, Sigmund Karterud, Henning Jordet, Nina Arefjord, Bente Sommerfeldt

Pris NOK: 6 400,00

Les mer ...

Personlighetsfokusert terapi del 1 og 2

Tid: 24. september og 15. oktober 2021

Sted: Felix møtesenter, Aker brygge

Underviser: Sigmund Karterud

Pris:  kr. 2200

Les mer ...

Mentaliseringsbasert individualterapi

Tid: datoer annonseres høsten 2021

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge 

Undervisere: Finn Skårderud, Sigmund Karterud 

Pris NOK: 20400 ,-

Les mer ...

Advanced training in Mentalization-Based Therapy for Children (MBT-C)

Date: October 14th-15th 2021

Location: Villa SULT, Krusesgate 8, 0263 Oslo

Trainers: Norka T. Malberg, Psy.D.

Price: NOK 4500  

Les mer ...

Kontakt oss

Kruses gate 8, 0263 OSLO
Orgnr 914 626 374

Finn Skårderud - Styreleder

Psykiater, professor og forfatter. Stifter og direktør av Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser/Villa SULT. Tilknyttet som professor ved Universitetet i Agder, Norges Idrettshøgskole og Syddansk universitet. Omfattende virksomhet som faglitterær forfatter, kritiker og formidler.

Henning Jordet - Administrerende og faglig leder

Sigmund Karterud - Stifter og Styremedlem

Sigmund Karterud er professor i psykiatri, tidligere ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Han driver nå privat praksis med individual- og gruppeterapier, veiledning, undervisning og forfattervirksomhet. I tillegg til en omfattende vitenskapelig produksjon har han publisert en rekke lærebøker som handler om gruppedynamikk og gruppepsykoterapi, selvpsykologi, personlighet og personlighetsforstyrrelser samt fem bøker om mentaliseringsbasert terapi.

Bente Sommerfeldt - Styremedlem

Psykologspesialist og forfatter. Faglig direktør av Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser/Villa SULT. Tilknyttet som PhD stipendiat ved Universitetet i Oslo/Psykologisk Institutt. Omfattende virksomhet som underviser, veileder og formidler innenfor mentalisering, mentaliseringsbasert praksis og miljøterapi innenfor et bredt spekter av diagnoser som spiseforstyrrelser, selvskade, personlighetsforstyrrelser, traumer, rus mm.

Paul Hedlund - Styremedlem

Paul Hedlund har bakgrunn som forlegger og forlagsdirektør gjennom ca 35 år. Som styreleder, styremedlem og rapporterende direktør har han omfattende erfaring og kompetanse innen styrearbeid, samt økonomisk rapportering og planlegging.

Line Indrevoll Stänicke - Styremedlem

StyremedlFørsteamanuensis ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Psykologspesialist i voksenpsykologi og klinisk arbeide med barn og unge. Har en stilling som forskningsrådgiver ved Nic Waals Institutt/ Lovisenberg sykehus hvor hun har arbeidet klinisk i mange år. Underviser, veileder og formidler kunnskap om ungdomstid, online risiko, utviklingspatologi, selvskade og mentaliseringsbasert terapi med ungdom. em

Anna Celine Røstbakken

Sekretær

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.